CAŁODOBOWY w centrum Szczecina
PARKING STRZEŻONY
OCHRONA
Ubezpieczenie Parkingu - Firma posiada Polisę Odpowiedzialności Cywilnej w PZU z klauzulą dotyczącą Parkingów Strzeżonych
Monitoring przemysłowy - składa się z sytemu 5 kamer oraz komputera rejestrującego (duża pojemność dysku pozwala na przechowywanie nagranego materiału)
Usytuowanie Parkingu - na małym płaskowyżu, otoczonym 15 metrową skarpą oraz garażami. Wjazd i wyjazd z placu jest więc możliwy tylko w jednym miejscu - przez bramę wjazdową, co znaczenie zwiększa bezpieczeństwo składowanego tam mienia.
Ogrodzenie - siatka stalowa o wysokości 1,70 m., zwieńczona trzema rzędami drutu kolczastego.
Oświetlenie - zgodnie z projektem technicznym - lampy na wysokich masztach.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe - wyposażenie w środki p - poż. - zgodnie z obowiązującymi przepisami.           Najbliższa jednostka straży pożarnej znajduje się 1 km od Parkingu.
Dozór - obiekt dozorowany jest 24 godziny na dobę przez grupę 5 doświadczonych pracowników oraz psy stróżujące.